Chcę by politycy bardziej interesowali się zdaniem młodzieży. Dlatego biorę udział w konsultacjach Stowarzyszenia „Your Choice”

W ramach Dialogu Usystematyzowanego z Młodzieżą (centralnie koordynowany proces wspólnego wypracowywania rozwiązań w polityce na rzecz młodzieży przez wysokie instytucje i samą młodzież wszystkich krajów UE) odbywają się właśnie (do 14 lutego) konsultacje społeczne, w których młodzież może wypowiedzieć się na kluczowe dla niej tematy!

Dialog Usystematyzowany YCA

Wyniki konsultacji będą dyskutowane na międzynarodowej konferencji, a najciekawsze propozycje trafią do Rezolucji Rady UE, co przekłada się na realne przedsięwzięcia służące młodym ludziom. Przykładów sukcesów daleko nie trzeba szukać: Gwarancje dla Młodzieży są właśnie wynikiem konsultacji nt. zwalczania bezrobocia młodych.

A o czym rozmawiamy w tej rundzie?

O „wzmacnianiu pozycji młodych ludzi na rzecz uczestnictwa w życiu politycznym”, czyli krótko mówiąc o sposobach na większe angażowanie, a co za tym idzie –większy wpływ młodych na życie publiczne.

Punkty, których dotyczą pytania w ankiecie to największe wyzwania zdefiniowane w tym obszarze. Konsultowanie ich z młodzieżą ma na celu znalezienie rozwiązań, dobrych praktyk, działań zapobiegawczych, a także innowacyjnych pomysłów na rzecz budowania pozycji młodych ludzi, w tym ich uczestnictwa w życiu politycznym.

WASZE OPINIE SĄ KLUCZOWE W POSZUKIWANIU TWÓRCZYCH ROZWIĄZAŃ!

Wypełniając poniższą ankietę możesz realnie wpłynąć na pozycję młodych ludzi w życiu publicznym!!!

KLIKNIJ BY PRZEJŚĆ DO ANKIETY

Pamiętaj – nie myśl, że coś jest „nierealne” lub „nie do zrobienia”. Twój pomysł ma szanse na realizację!